Få automatiske km-tider

Bruger du omgangsfunktionen i dit ur korrekt, giver det dig det perfekte overblik over din hastighed på løbeturen.

8. september 2010

Dit GPS-ur kan hele tiden vise, hvor hurtigt du løber. Imidlertid er det slet ikke så interessant med en konstant melding om din hastighed. Det skyldes, at din hastighed kan påvirkes af fx en bakke eller et sving på løberuten, og selv små fejlmålinger i GPS-signalet kan give store udslag i din hastighed.

Langt mere interessant er det derfor at få at vide, hvor hurtigt du løber i gennemsnit. Når man løber, er det smarteste at måle farten i tid pr. kilometer – det, som kaldes tempo. Løber du fx 5 km på 25 minutter, svarer det til et tempo på 5 min. pr. km. Du kan automatisk sætte dit ur til at bippe og vise din hastighed pr. kilometer, når du har løbet en kilometer. Det gør du ved at sætte omgangsfunktionen til automatisk at registrere en omgang efter en kilometer.

Bemærk

Du kan stadig bruge lap-knappen på dit ur til manuelt at registrere en omgang. Et tryk på lap-knappen vil blot nulstille autofunktionen, så den starter forfra på en ny kilometer fra trykket på lapknappen. Det er godt, når du fx intervaltræner og er mere interesseret i, hvor hurtigt du løber dine 500-meter-intervaller, end hvor hurtigt du løber 1 km.

Tip

Får du behov for at stoppe tiden ved hjælp af start-stopknappen på løberuten, fx på grund af et lyskryds, nulstiller det ikke kilometertiden (medmindre du specifikt har indstillet uret til det). Når du trykker Start-Stop igen, genoptager autoomgangsfunktionen blot registreringen fra det punkt, du var kommet til, før du stoppede tidtagningen.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

Vi anbefaler

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: